Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Garanti og levetid

Når man kjøper en mobil i Norge kan man forvente at mobilen skal ha en levetid på fire år, og et lithium-ion batteri skal tåle to års bruk.

Hvis mobilen eller batteriet bryter sammen før dette, og brukeren ikke har vært uaktsom, så dekkes reparasjon eller eventuelt utskifting av reklamasjonsretten i Forbrukerkjøpsloven.

Mangel og produksjonsfeil

Ifølge Forbrukerkjøpsloven har varen en mangel hvis den ikke er i samsvar med det man ble lovet av selger. Da kan kunden kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Loven sier også at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som produksjonsfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Det vil si at selgeren har bevisbyrden for at eventuelle mangler ikke skyldes ham.

Etter de første seks månedene har kjøper som hovedregel bevisbyrden. Det er nok å påvise overfor selgeren at varen ikke er i samsvar med avtalen eller lovens krav. Selgeren har på sin side en plikt til å undersøke årsaken til feilen. Finner ikke selgeren årsaken eller skyldes årsaken at varen har hatt for dårlig kvalitet, er det en mangel.

Uvøren bruk

Det er likevel ikke slik at alle feil ved en mobil dekkes av denne reklamasjonsretten. Feil som skyldes slitasje, uforsvarlig eller uvøren bruk, som knust skjerm eller fuktskader, dekkes ikke. Man bør derfor ta godt vare på mobilen, for å forhindre bruk som forkorter levetiden

Noen enkle forhåndsregler kan forlenge levetiden til produktet (tips fra Elektronikkbransjen):

  1. Beskytt mobiltelefonen mot støt, klem og vridning for å unngå skade.
  2. Utsett ikke mobiltelefonen for direkte kontakt med væske. Ikke bruk mobiltelefonen under åpen himmel ved nedbør. Nedbør, vann og andre væsker kan virke korroderende på elektriske komponenter.
  3. Ikke bruk eller oppbevar mobiltelefonen i svært støvete og skitne omgivelser.
  4. Svært høye og svært lave temperaturer, samt vekslingen mellom disse, kan på virke telefonens funksjoner. Unngå derfor store temperatursvingninger.

Rettigheter ved reparasjon

Hvis en mobil har en mangel som dekkes av Forbruksloven kan man be om å få en ny, tilsvarende gjenstand (omlevering) eller at selgeren retter mangelen. Selger kan kreve å få prøve å reparere varen hvis det kan skje "uten nevneverdig ulempe" for kjøper, og varen blir så god som ny. Selger kan også kreve å få reparere hvis det gjelder en kostbar vare eller varen har gått ut av produksjon. Ender prosessen med at forbruker får en ny mobil, så vil forbrukeren også få en ny reklamasjonsperiode på fem år.

I tillegg må kjøperen være forberedt på å bistå i forbindelse med utbedringen. Forbrukeren må selv hente og bringe mobilen til selgeren så lenge denne befinner seg i forbrukerens nærområde. Ved reparasjon har man rett på en lånemobil hvis reparasjonen tar mer enn syv dager. Selgeren har også rett på to forsøk på å rette samme mangel før kunden kan kreve omlevering.

Garanti

Reglene ovenfor omfatter rettighetene forbrukeren har ifølge Forbrukerkjøpsloven. I tillegg kan det være at leverandør eller forhandleren gir en egen garanti, som da vil være rettigheter kjøperen får som går utover det Forbrukerloven regulerer. Slike garantier vil variere, men det kan typisk dreie seg om prisgarantier eller utvidet bytterett.

Næringskunder er kun dekket av Kjøpsloven, og ikke Forbrukerkjøpsloven. For næringskunder er derfor leve- og garantitiden til produktet begrenset til to år, og det er ikke rett til lånemobil.

Hvis man har kjøpt mobiltelefonen i utlandet, så er det regelverket i det landet som gjelder, og reklamasjon må også skje i kjøpslandet.